CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NÔNG CỐNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XXIII, NHIỆM KỲ 2015-2020!

Xây dựng nông thôn mới

Hiệu quả từ cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” của Phụ nữ huyện

Là tổ chức đại diện cho quyền và lợi ích chính đáng của các tầng lớp phụ nữ, Hội LHPN huyện nhận thức các vấn đề của phụ nữ luôn gắn với các vấn đề về gia đình và xã hội, do vậy Hội LHPN huyện xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc gắn với thực hiện phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động...

Trung tâm HTCĐ - 15 năm xây dựng và phát triển

Nghị quyết Đại hội IX của Đảng khẳng định: Phát huy nguồn lực trí tuệ và sức mạnh tinh thần của người Việt Nam, coi Giáo dục và Đào tạo, khoa học và công nghệ là nền tảng của sự nghiệp CNH, HĐH. Thấm nhuần đường lối, quan điểm giáo dục của Đảng, phòng Giáo dục và Đào tạo, chỉ đạo xây dựng và phát triển các Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) tạo...

Đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hóa gắn với xây dựng Nông thôn mới.

Xác định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của việc xây dựng gia đình văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, trong những năm qua các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở đã tập trung quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo một cách quyết liệt và thu được nhiều kết quả đáng mừng.

Công Liêm đưa nghị quyết đại hội đảng bộ xã vào cuộc sống

Nghị quyết đúng sẽ tác động tích cực đến công tác tư tưởng tổ chức của Đảng, nó sẽ nhanh chóng được đón nhận và “bén rễ” trở thành phong trào, hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Thăng Thọ vượt khó xây dựng nông thôn mới

Sau gần 5 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM, tuy còn nhiều nhiều khó khăn, vướng mắc nhưng Thăng Thọ đã có 13/19 tiêu chí đạt chuẩn. Đây là thành quả bước đầu thể hiện sự hội tụ ý đảng, lòng dân, đồng thời là nền tảng quan trọng để địa phương đẩy mạnh xây dựng NTM trong thời gian tới.

Sự đồng thuận của nhân dân là nhân tố quyết định thành công trong xây dựng và phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn huyện.

Hệ thống giao thông trên địa bàn huyện tương đối đa dạng gồm đường bộ, đường sắt, đường sông được phân cấp quản lý bởi trung ương, tỉnh, huyện, xã. Mạng lưới giao thông đường bộ phong phú, được tổ chức qui hoạch tương đối hoàn chỉnh đảm bảo kết nối các vùng trong tỉnh, trong huyện, trong xã một cách thuận lợi. Mật độ giao thông khá cao:...

Hiệu quả từ mô hình trồng Chanh.

Nhận thấy diện tích đất canh tác của một số hộ dân ở thôn 7 xã Tân Khang sản xuất kém hiệu quả, thường xuyên mất mùa vì đất bạc màu, chứa nhiều chất sắt và thiếu hệ thống tưới tiêu, năm 2010 anh Nguyễn Bật Tiến làm đơn mua lại toàn bộ diện tích của các hộ dân nơi đây cùng với diện tích đất hoang hóa với tổng diện tích 9ha thành lập nên trang trạng...

Chuyển biến trong công tác cải cách thủ tục hành chính tại xã Minh Nghĩa

Mục đích yêu cầu của công tác cải cách hành chính là tạo sự đồng bộ trong cán bộ công chức, các ban, ngành của UBND xã trong quản lý nhà nước trên lĩnh vực kinh tế - xã hội - an ninh - quốc phòng. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn, có tác phong và thái độ phục vụ nhân dân, có năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Hội LHPN Minh Thọ đẩy mạnh phát triển nghề tạo cơ hội cho phụ nữ thoát nghèo

Thời gian qua, cùng với nhiều biện pháp hỗ trợ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình như: hỗ trợ vay vốn, tư liệu và kinh nghiệm sản xuất… công tác đào tạo nghề ngắn hạn, giải quyết việc làm cho hội viên được Hội Phụ nữ xã Minh Thọ đặc biệt quan tâm, giúp chị em có thêm việc làm, tăng thu nhập,cải thiện đời sống.

Xã Tân Thọ tích cực phòng trừ sâu bệnh, bảo vệ lúa xuân.

Đến thời điểm này, trên 230,1 ha lúa của xã Tân Thọ sinh trưởng và phát triển đồng đều. Các trà lúa và các giống lúa đều đang ở giai đoạn đòng già, một số diện tích đã trổ. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của thời tiết nên tình hình sâu bệnh hại lúa có chiều hướng phát triển, diễn biến khá phức tạp