Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
286
Hôm qua:
801
Tuần này:
6382
Tháng này:
15342
Tất cả:
1563641

Đại hội Đảng bộ xã Công Liêm, Trường Sơn nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày 07/04/2015 14:32:55

Trong các ngày 27-31/3, Đảng bộ xã Công Liêm, Đảng bộ xã Trường Sơn tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2015-2020. Đây là hai Đảng bộ cơ sở được Đảng bộ huyện lựa chọn làm điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung cho các xã, thị trấn còn lại. Dự và chỉ đạo Đại hội có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, đại diện Đảng ủy các xã, thị trấn.

Trong nhiệm kỳ qua cán bộ, đảng viên và nhân dân Công Liêm đã tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế-xã hội đề ra, trong đó có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với mục tiêu Nghị quyết. Đại hội đã biểu quyết thông qua phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020, trong đó tập trung vào một số nội dung như: tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân tăng 12%; phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt trên 41 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách tăng từ 2% trở lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 4,5%; 100% các thôn, làng, cơ quan được công nhận văn hóa. Đại hội đã bầu ra 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020,bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020.

Thực hiện Nghị quyết lần thứ 25, Đảng bộ và nhân dân xã Trường Sơn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực: kinh tế tăng trưởng mạnh, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ từng bước phát triển; kết cấu hạ tầng, kinh tế-xã hội được đầu tư; văn hóa xã hội có nhiều khởi sắc, mức sống của người dân được nâng lên; Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị hoạt động có hiệu quả, lòng tin của nhân dân đối với Đảng ngày được nâng cao. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ xã Trường Sơn đã hoàn thành 19 tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Đại hội đã biểu quyết thông qua phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015-2020, trong đó tập trung vào một số nội dung như: giá trị nông-lâm-thủy sản tăng 5%, sản xuất CN-TTCN, xây dựng tăng 15%; thương mại, dịch vụ và các khoản thu khác tăng 15%; tổng sản lượng lương thực quy thóc đến năm 2020 đạt 4.200 tấn/năm; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 48,8 triệu đồng... Các đại biểu đã bầu ra 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020.

Sự thành công của Đại hội Đảng bộ xã Công Liêm, xã Trường Sơn là do công tác chuẩn bị tốt. Các Đảng bộ đã đã quán triệt sâu sắc những nội dung trong Chỉ thị của Bộ Chính trị, Quy chế bầu cử trong Đảng, các văn bản hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và của Tỉnh, của Huyện. Công tác chuẩn bị, xây dựng báo cáo chính trị, đề án nhân sự và tổ chức Đại hội bảo đảm yêu cầu. Quy trình bầu cử được thực hiện nghiêm túc, tuân thủ đúng quy chế, các bước tiến hành Đại hội được tổ chức triển khai đúng thời gian quy định, an toàn, tiết kiệm, đảm bảo các tiêu chí đề ra.
Mai Trang

Đại hội Đảng bộ xã Công Liêm, Trường Sơn nhiệm kỳ 2015-2020

Đăng lúc: 07/04/2015 14:32:55 (GMT+7)

Trong các ngày 27-31/3, Đảng bộ xã Công Liêm, Đảng bộ xã Trường Sơn tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2015-2020. Đây là hai Đảng bộ cơ sở được Đảng bộ huyện lựa chọn làm điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung cho các xã, thị trấn còn lại. Dự và chỉ đạo Đại hội có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, đại diện Đảng ủy các xã, thị trấn.

Trong nhiệm kỳ qua cán bộ, đảng viên và nhân dân Công Liêm đã tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế-xã hội đề ra, trong đó có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với mục tiêu Nghị quyết. Đại hội đã biểu quyết thông qua phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020, trong đó tập trung vào một số nội dung như: tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân tăng 12%; phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt trên 41 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách tăng từ 2% trở lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 4,5%; 100% các thôn, làng, cơ quan được công nhận văn hóa. Đại hội đã bầu ra 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020,bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020.

Thực hiện Nghị quyết lần thứ 25, Đảng bộ và nhân dân xã Trường Sơn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực: kinh tế tăng trưởng mạnh, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ từng bước phát triển; kết cấu hạ tầng, kinh tế-xã hội được đầu tư; văn hóa xã hội có nhiều khởi sắc, mức sống của người dân được nâng lên; Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị hoạt động có hiệu quả, lòng tin của nhân dân đối với Đảng ngày được nâng cao. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ xã Trường Sơn đã hoàn thành 19 tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Đại hội đã biểu quyết thông qua phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015-2020, trong đó tập trung vào một số nội dung như: giá trị nông-lâm-thủy sản tăng 5%, sản xuất CN-TTCN, xây dựng tăng 15%; thương mại, dịch vụ và các khoản thu khác tăng 15%; tổng sản lượng lương thực quy thóc đến năm 2020 đạt 4.200 tấn/năm; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 48,8 triệu đồng... Các đại biểu đã bầu ra 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020.

Sự thành công của Đại hội Đảng bộ xã Công Liêm, xã Trường Sơn là do công tác chuẩn bị tốt. Các Đảng bộ đã đã quán triệt sâu sắc những nội dung trong Chỉ thị của Bộ Chính trị, Quy chế bầu cử trong Đảng, các văn bản hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và của Tỉnh, của Huyện. Công tác chuẩn bị, xây dựng báo cáo chính trị, đề án nhân sự và tổ chức Đại hội bảo đảm yêu cầu. Quy trình bầu cử được thực hiện nghiêm túc, tuân thủ đúng quy chế, các bước tiến hành Đại hội được tổ chức triển khai đúng thời gian quy định, an toàn, tiết kiệm, đảm bảo các tiêu chí đề ra.
Mai Trang

Dự báo thời tiết Thanh Hóa