Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
635
Hôm qua:
1543
Tuần này:
635
Tháng này:
20210
Tất cả:
2860962

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Vạn Thiện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 03/06/2020 11:03:18

Trong 02 ngày (02, 03/6), Đảng bộ xã Vạn Thiện tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Tới dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Quốc Tiến, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí trong BTV Huyện ủy – Thường trực HĐND – UBND huyện; cán bộ chỉ đạo cơ sở; các đồng chí cán bộ chủ chốt của xã qua các thời kỳ cùng 139 đại biểu chính thức đại diện cho 216 đảng viên trong Đảng bộ.

IMG_20200603_105856.jpg

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Vạn Thiện đã phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, sáng tạo, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, chủ động khắc phục khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả toàn diện trên các lĩnh vực; các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII đề ra. Kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tốc độ phát triển kinh tế năm sau cao hơn năm trước. Giá trị các ngành kinh tế - xã hội năm 2019 đạt 298,5 tỷ đồng, tăng 2,1 lần so với năm 2015, đạt 112,5% mục tiêu Đại hội; cơ cấu nông nghiệp chiếm 27,5%, giảm 17,8% so với năm 2015; CN – TTCN- Dịch vụ, Thương mại chiếm 29,8%, tăng 1,6% so với năm 2015; ngành Dịch vụ và thu khác chiếm 42,7%, tăng 19,4% so với năm 2015. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 40 triệu 516 nghìn đồng/người/năm, tăng 2,2 lần so với năm 2015, vượt 12,5% so với mục tiêu Đại hội.

Đặc biệt trong sản xuất nông nghiệp, Đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ KHKT, thực hiện cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất nông nghiệp, thực hiện chuyển đổi 3,6 ha diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang mô hình trang trại cá – lúa và cây trồng khác có giá trị kinh tế cao. Chăn nuôi phát triển ổn định. Nuôi trồng thủy sản đươc quan tâm. Trong nhiệm kỳ, có 05 doanh nghiệp mới được thành lập, tăng 03 doanh nghiệp so với mục tiêu Đại hội. Toàn xã hiện có 92 hộ và 76 cá nhân hoạt động kinh doanh, thương mại. Xã xây dựng thành công xã Nông thôn mới và xã đạt các tiêu chí xã an toàn thực phẩm.

Trong nhiệm kỳ qua, Văn hóa – xã hội xã Vạn Thiện chuyển biến quan trọng. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được đẩy mạnh, trên địa bàn tiếp tục duy trì 5/5 thôn, 4/4 cơ quan được công nhận làng, cơ quan văn hóa. Năm 2019, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 85,6%, tăng 12,6% so với đầu nhiệm kỳ. Chất lượng giáo đục được nâng cao. Cả 3 trường học giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia. 5 năm qua, toàn xã có 123 học sinh thi đậu vào các trường Đại học, Cao đẳng. Việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được quan tâm. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 11,4% năm 2015 xuống còn 1,47% năm 2019, vượt 0,53% kế hoạch đề ra. Quốc phòng an ninh được tăng cường; an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng được coi trọng; năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên được nâng lên.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tham gia thảo luận, đánh giá cao kết quả đạt được của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2015-2020, thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, như: chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm; chỉ đạo thực hiện các tiêu chí văn hóa chưa được quan tâm đúng mức; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thiếu sâu rộng; công tác giáo dục chính trị tư tưởng chưa có chiều sâu…Đồng thời kiến nghị các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIV đề ra, đó là: Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 85 triệu đồng/người/năm; sản lượng lương thực bình quân hàng năm đạt 3.380 tấn; phát triển mới 10 Doanh nghiệp; thu ngân sách bình quân hàng năm đạt 10%; tỷ lệ hộ nghèo đạt chỉ tiêu huyện giao; xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2024; kết nạp mới 30 Đảng viên….

Phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Quốc Tiến, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ xã Vạn Thiện đạt được trong suốt thời gian qua. Đồng chí cho biết, Vạn Thiện là xã bề dày truyền thống văn hóa cách mạng. Cùng với đó, địa phương có nhiều lợi thế phát triển kinh tế xã hội trong tương lại, đặc biệt tuyến đường cao tốc Bắc Nam đị qua mở ra hướng phát triển mới cho địa phương. Nắm bắt thời cơ thuận lợi, trong nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ xã Vạn Thiện cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế; thực hiện 3 nguồn lực: thu hút đầu tư, con người – đạo đức công tác cán bộ và nguồn lực quy hoạch đất; thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với tích tụ đất đai, các loại cây trồng có lợi thế như: rau màu hoa…Mở rộng, nâng cao các hoạt động Dịch vụ Thương mại; quan tâm phát triển Doanh nghiệp, du nhập nghề mới; huy động tối đa các nguồn lực trong và ngoài xã hội để đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế. Nhận rõ thức, phát huy tốt vai trò làm chủ của nhân dân. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, TDTT theo hướng chuẩn hóa. Thực hiện tốt chính sách người có công và an sinh xã hội. Đảm bảo Quốc phòng an ninh. Đẩy mạnh cải cách hành chính. Chú trọng làm tốt công tác cán bộ trên địa bàn.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Vạn Thiện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu được BCH khóa mới gồm 15 đồng chí và bầu đoàn đại biểu tham dư Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV sắp tới.

Hoàng Yến

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Vạn Thiện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025

Đăng lúc: 03/06/2020 11:03:18 (GMT+7)

Trong 02 ngày (02, 03/6), Đảng bộ xã Vạn Thiện tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Tới dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Quốc Tiến, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí trong BTV Huyện ủy – Thường trực HĐND – UBND huyện; cán bộ chỉ đạo cơ sở; các đồng chí cán bộ chủ chốt của xã qua các thời kỳ cùng 139 đại biểu chính thức đại diện cho 216 đảng viên trong Đảng bộ.

IMG_20200603_105856.jpg

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Vạn Thiện đã phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, sáng tạo, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, chủ động khắc phục khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả toàn diện trên các lĩnh vực; các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII đề ra. Kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tốc độ phát triển kinh tế năm sau cao hơn năm trước. Giá trị các ngành kinh tế - xã hội năm 2019 đạt 298,5 tỷ đồng, tăng 2,1 lần so với năm 2015, đạt 112,5% mục tiêu Đại hội; cơ cấu nông nghiệp chiếm 27,5%, giảm 17,8% so với năm 2015; CN – TTCN- Dịch vụ, Thương mại chiếm 29,8%, tăng 1,6% so với năm 2015; ngành Dịch vụ và thu khác chiếm 42,7%, tăng 19,4% so với năm 2015. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 40 triệu 516 nghìn đồng/người/năm, tăng 2,2 lần so với năm 2015, vượt 12,5% so với mục tiêu Đại hội.

Đặc biệt trong sản xuất nông nghiệp, Đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ KHKT, thực hiện cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất nông nghiệp, thực hiện chuyển đổi 3,6 ha diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang mô hình trang trại cá – lúa và cây trồng khác có giá trị kinh tế cao. Chăn nuôi phát triển ổn định. Nuôi trồng thủy sản đươc quan tâm. Trong nhiệm kỳ, có 05 doanh nghiệp mới được thành lập, tăng 03 doanh nghiệp so với mục tiêu Đại hội. Toàn xã hiện có 92 hộ và 76 cá nhân hoạt động kinh doanh, thương mại. Xã xây dựng thành công xã Nông thôn mới và xã đạt các tiêu chí xã an toàn thực phẩm.

Trong nhiệm kỳ qua, Văn hóa – xã hội xã Vạn Thiện chuyển biến quan trọng. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được đẩy mạnh, trên địa bàn tiếp tục duy trì 5/5 thôn, 4/4 cơ quan được công nhận làng, cơ quan văn hóa. Năm 2019, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 85,6%, tăng 12,6% so với đầu nhiệm kỳ. Chất lượng giáo đục được nâng cao. Cả 3 trường học giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia. 5 năm qua, toàn xã có 123 học sinh thi đậu vào các trường Đại học, Cao đẳng. Việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được quan tâm. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 11,4% năm 2015 xuống còn 1,47% năm 2019, vượt 0,53% kế hoạch đề ra. Quốc phòng an ninh được tăng cường; an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng được coi trọng; năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên được nâng lên.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tham gia thảo luận, đánh giá cao kết quả đạt được của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2015-2020, thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, như: chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm; chỉ đạo thực hiện các tiêu chí văn hóa chưa được quan tâm đúng mức; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thiếu sâu rộng; công tác giáo dục chính trị tư tưởng chưa có chiều sâu…Đồng thời kiến nghị các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIV đề ra, đó là: Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 85 triệu đồng/người/năm; sản lượng lương thực bình quân hàng năm đạt 3.380 tấn; phát triển mới 10 Doanh nghiệp; thu ngân sách bình quân hàng năm đạt 10%; tỷ lệ hộ nghèo đạt chỉ tiêu huyện giao; xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2024; kết nạp mới 30 Đảng viên….

Phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Quốc Tiến, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ xã Vạn Thiện đạt được trong suốt thời gian qua. Đồng chí cho biết, Vạn Thiện là xã bề dày truyền thống văn hóa cách mạng. Cùng với đó, địa phương có nhiều lợi thế phát triển kinh tế xã hội trong tương lại, đặc biệt tuyến đường cao tốc Bắc Nam đị qua mở ra hướng phát triển mới cho địa phương. Nắm bắt thời cơ thuận lợi, trong nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ xã Vạn Thiện cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế; thực hiện 3 nguồn lực: thu hút đầu tư, con người – đạo đức công tác cán bộ và nguồn lực quy hoạch đất; thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với tích tụ đất đai, các loại cây trồng có lợi thế như: rau màu hoa…Mở rộng, nâng cao các hoạt động Dịch vụ Thương mại; quan tâm phát triển Doanh nghiệp, du nhập nghề mới; huy động tối đa các nguồn lực trong và ngoài xã hội để đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế. Nhận rõ thức, phát huy tốt vai trò làm chủ của nhân dân. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, TDTT theo hướng chuẩn hóa. Thực hiện tốt chính sách người có công và an sinh xã hội. Đảm bảo Quốc phòng an ninh. Đẩy mạnh cải cách hành chính. Chú trọng làm tốt công tác cán bộ trên địa bàn.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Vạn Thiện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu được BCH khóa mới gồm 15 đồng chí và bầu đoàn đại biểu tham dư Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV sắp tới.

Hoàng Yến

Từ khóa bài viết:

Người tốt, việc tốt

Dự báo thời tiết Thanh Hóa