CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NÔNG CỐNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XXIII, NHIỆM KỲ 2015-2020!

Tấm gương đạo đức HCM

Chi bộ Trường THCS Trường Minh - Sau hơn một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay”, Chi bộ Trường THCS Trường Minh đã có những việc làm cụ thể, thiết thực, nhất là trong việc phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong việc đổi mới phương pháp dạy học và quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

Chuyển biến sau một năm triển khai chuyên đề học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013 ở huyện Nông Cống

Tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hóa của nhân loại, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta, là tấm gương sáng để mọi người học tập và noi theo. Từ việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của...

Người chi hội trưởng trí tuệ-nhiệt tình xây dựng Hội vững mạnh

Đến làng Nhân Nhượng, xã Tế Tân hỏi thăm cụ Lê Hồng Mai, Chi hội trưởng chi hội người cao tuổi thì ai ai cũng trầm trồ thán phục, Ông là tấm gương sáng bởi sự mẫu mực trong cách sống và tinh thần tích cực tham gia công tác xã hội. Trong gia đình, ông cũng là người cha, người ông gương mẫu để các con, cháu noi theo.

Học tập và làm theo gương Bác BCH Quân sự huyện nỗ Nông Cống lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trước yêu cầu đổi mới, Đảng ủy quân sự huyện xác định Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một nội dung rất quan trọng để phát huy tinh thần tự lực tự cường, nêu cao ý chí quyết tâm, vượt qua khó khăn, khắc phục khuyết điểm, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Chuyển từ “học...