CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NÔNG CỐNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XXIII, NHIỆM KỲ 2015-2020!

Tấm gương đạo đức HCM

Người phụ nữ làm theo lời Bác.

Phát triển kinh tế gia đình từ chăn nuôi, trồng trọt đã và đang là hướng đi đúng mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho nhiều hội viên phụ nữ trong huyện. Từ các mô hình tiêu biểu, nhiều hội viên đã tự mình vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Chị Nguyễn Thị Ái, thôn 12, thôn Thọ Tiến, xã Tượng...

Cuộc vận động ngày vì người nghèo và tết cho người nghèo trên địa bàn huyện

Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và “Tết cho người nghèo”do Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động từ năm 2000 đến nay đã thực sự đi vào cuộc sống, được các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân quan tâm, hưởng ứng.

Trung tâm dạy nghề huyện nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Thực hiện Đề án 1956 của Chính phủ về đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020, trong những năm qua Trung tâm Dạy nghề huyện đã hỗ trợ đào tạo nghề, cho một bộ phận lao động góp phần giải quyết việc làm nâng cao thu nhập, tạo sự chuyển dịch trong cơ cấu lao động trên địa bàn huyện.

Viễn thông Nông Cống góp phần thúc đẩy KT-XH trên địa bàn huyện.

Là đơn vị tách ra từ Bưu Chính viễn thông Nông Cống ngày 01/01/2008, cơ sở vật chất ban đầu với 4 vị trí được đầu tư các trạm internet với 10 CBCNV, tài sản, trang thiết bị 24 tỷ đồng, gần 7 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay trung tâm Viễn thông Nông Cống có đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức 43 người, 100% có trình độ cao đẳng, đại...

Kết quả bước đầu sau hơn một năm triển khai Nghị quyết 07 của BCH Đảng bộ huyện về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cuwowisi, việc tang, lễ hội

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội trên địa bàn huyện ta đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân...

Nữ thương binh tàn nhưng không phế

Chiến tranh đã cướp đi một phần thân thể, bệnh tật hiểm nghèo đã cướp đi người chồng thân yêu, khó khăn, đói nghèo dồn dập bủa vây... vẫn không thể làm chị Nguyễn Thị Suối chùn bước. Bằng niềm tin vào bản thân và sự giúp đỡ kịp thời của HLH Phụ nữ xã Tế Nông chị đã vươn lên làm giàu và tạo công ăn việc làm cho nhiều phụ nữ khác.

Công tác phát hành báo Đảng ở huyện Nông Cống

Trong những năm qua, báo chí đã góp phần quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với toàn xã hội, đưa tiếng nói của Đảng, Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; phản ánh kịp thời đúng đắn ý chí, nguyện vọng cùng những thành tích, sáng kiến, kinh nghiệm của các tầng lớp nhân dân, phát hiện các hiện tượng tiêu cực...

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Chi bộ Lê xá 1, xã Minh Thọ, Huyện Nông cống

Với mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, thời gian qua, chi bộ thôn Lê Xá I, xã Minh Thọ đã tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ tại địa phương

Hội LH Phụ nữ huyện tích cực thi đua làm theo lời Bác

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, đặc biệt là Chỉ thị "Về tiếp tục đổi mới đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến". Trong những năm qua, Hội LHPN huyện đã nhận thức sâu sắc ý nghĩa của các phong trào thi đua trong việc xây dựng...