CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NÔNG CỐNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XXIII, NHIỆM KỲ 2015-2020!

Lực lượng vũ trang huyện phát huy truyền thống 70 năm thành lập LLVT Quân khu 4 (15/10/1945-15/10/2015)

Đăng lúc: 12:31:08 05/11/2015 (GMT+7)
100%

                    Sau cách mạng tháng Tám năm 1945, trước yêu cầu, nhiệm vụ cấp bách của cách mạng để chỉ huy tập trung thống nhất các Chi đội Khu 4 (LLVT Khu 4) và thế trận chung của cả nước. Ngày 15/10/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh giao nhiệm vụ cho đồng chí Lê Thiết Hùng làm Khu trưởng, đồng chí Hồ Tùng Mậu Chủ tịch Uỷ ban kháng chiến hành chính Liên khu làm Chính trị ủy viên, cùng Xứ uỷ Trung Kỳ thành lập Chiến khu 4 gồm 6 tỉnh: Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên. Từ đó ngày 15/10 trở thành ngày truyền thống của LLVT Quân khu 4.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 4 luôn nêu cao phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", với các khẩu hiệu: “Hậu phương, tuyền tuyến đồng lòng, luôn vì cả nước, với cả nước”; Bình - Trị - Thiên trung dũng, Thanh - Nghệ - Tĩnh ngoan cường, cùng với các tầng lớp nhân dân vượt qua mọi gian khổ, hy sinh, lập nhiều chiến công hiển hách.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, nhân dân và lực lượng vũ trang quân khu 4 đã dũng cảm chiến đấu tiêu diệt địch, mở rộng vùng giải phóng, bảo vệ vững chắc hậu phương, chi viện sức người, sức của cho các chiến trường. Nhiều chi đội giải phóng quân của quân khu đã lên đường Nam tiến và lập công xuất sắc tại các chiến trường Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; 134.600 thanh niên nhập ngũ, hơn 2 triệu lượt dân công hỏa tuyến, cung cấp 870.000 tấn lương thực cho các mặt trận, khu 4 được mệnh danh là "Căn cứ địa vững chắc thứ hai của cả nước sau Việt Bắc".

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, khu 4 là nơi trực tiếp đối đầu giữa lực lượng cách mạng và phản cách mạng, giữa chế độ xã hội chủ nghĩa và chủ nghĩa thực dân kiểu mới. Quân và dân khu 4 cùng một lúc thực hiện 4 nhiệm vụ: Bảo vệ và xây dựng hậu phương xã hội chủ nghĩa, chi viện sức người, sức của cho các chiến trường; đánh bại chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của địch, bảo đảm giao thông vận tải từ hậu phương ra tiền tuyến; chiến đấu tiêu diệt địch, giải phóng quê hương trên chiến trường Trị - Thiên - Huế; làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Do vị trí địa lý, quân sự, khu 4 là nút giao thông trọng yếu của cả nước và trở thành trọng điểm đánh phá ác liệt nhất trong cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của Mỹ ra miền Bắc. Trên địa bàn từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, đế quốc Mỹ đã huy động hàng chục vạn lượt máy bay và hàng ngàn tàu chiến, dội hàng triệu tấn bom đạn xuống gần 90% số thôn, xã. Quân và dân khu 4 đã đánh trả hàng vạn trận lớn, nhỏ, bắn rơi 2.183 máy bay các loại (trong đó có 34 B52, 5 F111) bằng hơn 1/2 tổng số máy bay Mỹ bị quân và dân ta bắn rơi trên miền Bắc; bắn chìm 258 tàu chiến Mỹ, góp phần bảo vệ vững chắc miền Bắc xã hội chủ nghĩa, bảo đảm thông suốt tuyến hành lang chi viện cho chiến trường miền Nam và các nước Đông Dương. Quân dân khu 4 tích cực thi đua lao động sản xuất, sẵn sàng chiến đấu với nhiều khẩu hiệu trở thành phương châm hành động một thời: "Sống bám đường, chết kiên cường dũng cảm", "Xe chưa qua, nhà không tiếc", "Nhằm thẳng quân thù, bắn!", các phong trào "Hai giỏi", "Gió đại phong", "Cờ ba nhất"...

Trên chiến trường Trị - Thiên - Huế, lực lượng vũ trang và nhân dân đã kiên cường bám trụ, liên tục tấn công, liên tục nổi dậy; từ thế giữ gìn lực lượng chuyển sang chủ động mở nhiều chiến dịch lớn góp phần làm thay đổi cục diện chiến trường miền Nam, làm rung chuyển chính trường nước Mỹ và nức lòng bạn bè quốc tế. Đặc biệt là cuộc tổng tấn công, nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, chiến dịch đường số 9 - Nam Lào năm 1972 và chiến dịch Huế, Đà Nẵng mùa Xuân năm 1975, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, lực lượng vũ trang Quân khu 4 vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc gia, vừa làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả, luôn kề vai sát cánh cùng quân đội và nhân dân hai nước Lào, Cam-pu-chia anh em chiến đấu chống kẻ thù, góp phần đưa cách mạng ba nước đến thành công. Ngày nay, Quân khu 4 cùng các tỉnh tiếp tục gìn giữ, phát huy tốt mối quan hệ với các nước bạn, nhất là nước bạn Lào, phối hợp xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, góp phần tô thắm thêm tình hữu nghị đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào trong thời kỳ mới.

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong giai đoạn hiện nay, đất nước đang bước vào công cuộc đổi mới, Quân khu 4 đã đoàn kết, gắn bó với cấp ủy, chính quyền 6 tỉnh vận dụng sáng tạo đường lối đổi mới của Đảng vào thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng. Sức mạnh khu vực phòng thủ mà nền tảng là xây dựng cơ sở, xã, phường, cụm an toàn làm chủ sẵn sàng chiến đấu ngày càng đi vào chiều sâu, chất lượng, tạo được bước chuyển tốt về thế trận quốc phòng toàn dân, nhất là thế trận lòng dân. Lực lượng vũ trang Quân khu 4 được củng cố cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, ý thức chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật nhà nước, thực hiện tốt các cuộc vận động như "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ", gắn với "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, tạo động lực thúc đẩy Lực lượng vũ trang Quân khu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

         Phát huy truyền thống anh hùng của LLVT Quân khu 4, LLVT huyện không ngừng phát huy tốt vai trò làm nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương, kịp thời xử lý tốt các tình huống giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Là đội quân cách mạng, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, gắn bó máu thịt với nhân dân nên LLVT huyện luôn dựa vào dân để thực hiện nhiệm vụ, đồng thời luôn sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ tính mạng, tài sản và cuộc sống yên bình của nhân dân; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương, tăng cường thế trận lòng dân; chủ động giúp nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; tích cực tham gia các phong trào đền ơn đáp nghĩa, xóa đói, giảm nghèo, nhất là ở các xã còn khó khăn; là lực lượng nòng cốt và xung kích trong phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. LLVT huyện luôn có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ và nguy hiểm nhất để giúp đỡ nhân dân.

        Với thành tích đạt được trong những năm qua Đảng bộ Quân sự huyện luôn đạt TSVM, đơn vị vững mạnh toàn diện, cơ quan quân sự huyện đạt danh hiệu đơn vị Quyết thắng. Phát huy truyền thống 70 năm ngày thành lập LLVT Quân khu 4 (15/10/1945-15/10/2015), 68 năm ngày thành lập LLVT tỉnh, huyện, trong thời gian tới LLVT huyện tiếp tục kiên định đường lối đổi mới của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện nhà, làm tốt chức năng tham mưu trong thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội của huyện nhà.
                                          Đại úy Hoàng Văn Ba