Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
387
Hôm qua:
917
Tuần này:
3167
Tháng này:
14648
Tất cả:
1424516
Đăng lúc 4 năm trước · 571 lượt xem
Đăng lúc 4 năm trước · 597 lượt xem
Đăng lúc 4 năm trước · 605 lượt xem

Hiểu đúng về chất lượng, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

Công tác kiểm tra giám sát (KTGS) là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng, làm công tác lãnh đạo mà không kiểm tra coi như không lãnh đạo. Từ vị trí, tầm quan trọng của công tác kiểm tra giám sát, trong những năm qua cấp uỷ, Ủy ban kiểm tra các cấp và các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ huyện đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng góp phần quan trọng cho công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Đăng lúc 4 năm trước · 607 lượt xem

Xây dụng đời sống văn hóa trong nông thôn mới ở Thanh Hóa

Chương trình xây dựng nông thôn mới nhằm làm cho kinh tế nông thôn phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của người dân tăng lên, hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại, môi trường xanh, sạch, đẹp, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Chính vì vậy việc phát triển kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hóa. Văn hóa phải là linh hồn, là nền tảng tinh thần của nông thôn mới.

Đăng lúc 4 năm trước · 859 lượt xem
Dự báo thời tiết Thanh Hóa