CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NÔNG CỐNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XXIII, NHIỆM KỲ 2015-2020!

Thông báo số 2397/TB-UBND ngày 10/12/2019 v/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất

Đăng lúc: 10:47:12 02/04/2022 (GMT+7)
100%