CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NÔNG CỐNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XXIII, NHIỆM KỲ 2015-2020!
                                                                                             
 LÃNH  ĐẠO  UBND HUYỆN NÔNG CỐNG 
NHIỆM KỲ 2021-2026
1. Đồng chí: NGUYỄN LỢI ĐỨC
PBT Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Nông Cống
                                                   Số ĐT Cơ quan: 02373.839.016
                                                 

2.  Đồng chí:  PHẠM HỒNG HẠNH
 UVBTV - PCT TT UBND huyện Nông Cống
                                                            
                                                
 
 


3.  Đồng chí:  NGUYỄN VĂN TUẤN
UVBCH - Phó Chủ tịch UBND huyện Nông Cống
                                                            
                                                                                                                4.  Đồng chí:  ĐỒNG MINH QUÂN
UVBCH - Phó Chủ tịch UBND huyện Nông Cống
                                                      

 
 CÁC PHÒNG THUỘC UBND HUYỆN

I. VĂN PHÒNG HĐND-UBND

LÊ NGỌC THĂNG - UVBCH - CHÁNH VĂN PHÒNG
ĐỖ VĂN ĐỨC - PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
NGUYỄN TRUNG KIÊN - PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
 


II. PHÒNG NỘI VỤ

CAO VĂN DŨNG -  UVBCH - TRƯỞNG PHÒNG
TÔ THĂNG LONG - PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
 III. PHÒNG KINH TẾ - HẠ TẦNG


NGUYỄN THẾ SƠN -  UVBCH - TRƯỞNG PHÒNG
NGUYỄN VĂN CƯỜNG - PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


IV. PHÒNG NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

LƯƠNG MINH HÙNG - UVBCH - TRƯỜNG PHÒNG
NGUYỄN THỊ TÌNH - PHÓ TRƯỞNG PHÒNGV. PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH


 
NGUYỄN HỒNG ĐIỆP - UVBCH  - TRƯỞNG PHÒNG
TRẦN VĂN THUẬN - PHÓ TRƯỞNG PHÒNGVI. PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI


LÊ ĐÌNH BỐN - UVBCH - TRƯỞNG PHÒNG
LẠI DUY TUẤN - PHÓ TRƯỞNG PHÒNGVII. PHÒNG TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG


LÊ HỒNG TỚI - TRƯỞNG PHÒNG
NGUYỄN THỊ HẰNG - PHÓ TRƯỞNG PHÒNGVIII. PHÒNG VĂN HÓA - THÔNG TIN


ĐẶNG MINH THƯ - TRƯỞNG PHÒNG


IX. THANH TRA HUYỆN

LÊ NGỌC LAM - ỦY VIÊN BCH - CHÁNH THANH TRA
NGUYỄN VĂN THANH - PHÓ CHÁNH THANH TRA
NGUYỄN XUÂN LƯỢNG - PHÓ CHÁNH THANH TRA


X. PHÒNG TƯ PHÁP 


LÊ VĂN HẠNH - TRƯỞNG PHÒNG
TRẦN NHÂN ÁI - PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
XI. PHÒNG GIÁO DỤC - ĐT


ĐỖ GIA XUÂN - UVBCH HUYỆN ỦY - TRƯỞNG PHÒNG
ĐỖ NGỌC PHAN - PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
LƯƠNG KHẮC BÌNH - PHÓ TRƯỞNG PHÒNG