Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
489
Hôm qua:
1543
Tuần này:
489
Tháng này:
20064
Tất cả:
2860816

THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND HUYỆN NÔNG CỐNG, NHIÊM KỲ 2010-2015

Ngày 27/01/2014 09:04:09


THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN NÔNG CỐNG
NHIỆM KỲ 2016-2021
1. Đ/c MAI NHỮ THẮNG
PBT huyện ủy - Chủ tịch UBNDhuyện Nông Cống
Số ĐT Cơ quan: 0373.839016

Đ/c
UVBTV - PCT UBND huyện Nông Cống
SĐT cơ quan:0373.839145Đ/c NGUYỄN VĂN TUẤN
UVBCH - Phó Chủ tịch UBND huyện Nông Cống
SĐT cơ quan:0373.993666


Đ/c
UVBCH - Phó Chủ tịch UBND huyện Nông Cống
SĐT cơ quan:


CÁC PHÒNG THUỘC UBND HUYỆN

I. VĂN PHÒNG HĐND-UBND

LƯƠNG MINH HÙNG - UVBCH HUYỆN ỦY - CHÁNH VĂN PHÒNG
ĐỖ VĂN ĐỨC - PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNGII. PHÒNG NỘI VỤ

CAO VĂN DŨNG - UVBCH HUYỆN ỦY - TRƯỞNG PHÒNG
III. PHÒNG KINH TẾ - HẠ TẦNG


NGUYỄN THẾ SƠN - UVBCH HUYỆN ỦY - TRƯỞNG PHÒNG
NGUYỄN VĂN CƯỜNG - PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


IV. PHÒNG NÔNG NGHIỆP &PTNT

ĐỒNG MINH QUÂN - UVBCH HUYỆN ỦY - TRƯỜNG PHÒNG
VŨ THANH TÙNG - PHÓ TRƯỞNG PHÒNGV. PHÒNG TÀI CHÍNH - KHNGUYỄN HỒNG ĐIỆP - UVBCH HUYỆN ỦY -TRƯỞNG PHÒNG
TRẦN VĂN THUẬN - PHÓ TRƯỞNG PHÒNGVI. PHÒNG LAO ĐỘNG - TBXH


LÊ ĐÌNH BỐN - UVBCH HUYỆN ỦY - TRƯỞNG PHÒNG
LẠI DUY TUẤN - PHÓ TRƯỞNG PHÒNGVII. PHÒNG TÀI NGUYÊN - MT


LÊ HỒNG TỚI - PHÓ TRƯỞNG PHÒNGVIII. PHÒNG VĂN HÓA - TT


ĐẶNG MINH THƯ - TRƯỞNG PHÒNG
TRẦN VĂN PHƯỢNG - PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


IX. THANH TRA HUYỆN


NGUYỄN VĂN THANH - PHÓ CHÁNH THANH TRA
NGUYỄN XUÂN LƯỢNG - PHÓ CHÁNH THANH TRA


X. PHÒNG TƯ PHÁP


TRẦN NHÂN ÁI - PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
XI. PHÒNG GIÁO DỤC - ĐT


ĐỖ GIA XUÂN - UVBCH HUYỆN ỦY - TRƯỞNG PHÒNG
ĐỖ NGỌC PHAN - PHÓ TRƯỞNG PHÒNGXII. PHÒNG Y TẾ

THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN NÔNG CỐNG
NHIỆM KỲ 2016-2021
1. Đ/c MAI NHỮ THẮNG
PBT huyện ủy - Chủ tịch UBNDhuyện Nông Cống
Số ĐT Cơ quan: 0373.839016

Đ/c
UVBTV - PCT UBND huyện Nông Cống
SĐT cơ quan:0373.839145Đ/c NGUYỄN VĂN TUẤN
UVBCH - Phó Chủ tịch UBND huyện Nông Cống
SĐT cơ quan:0373.993666


Đ/c
UVBCH - Phó Chủ tịch UBND huyện Nông Cống
SĐT cơ quan:


CÁC PHÒNG THUỘC UBND HUYỆN

I. VĂN PHÒNG HĐND-UBND

LƯƠNG MINH HÙNG - UVBCH HUYỆN ỦY - CHÁNH VĂN PHÒNG
ĐỖ VĂN ĐỨC - PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNGII. PHÒNG NỘI VỤ

CAO VĂN DŨNG - UVBCH HUYỆN ỦY - TRƯỞNG PHÒNG
III. PHÒNG KINH TẾ - HẠ TẦNG


NGUYỄN THẾ SƠN - UVBCH HUYỆN ỦY - TRƯỞNG PHÒNG
NGUYỄN VĂN CƯỜNG - PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


IV. PHÒNG NÔNG NGHIỆP &PTNT

ĐỒNG MINH QUÂN - UVBCH HUYỆN ỦY - TRƯỜNG PHÒNG
VŨ THANH TÙNG - PHÓ TRƯỞNG PHÒNGV. PHÒNG TÀI CHÍNH - KHNGUYỄN HỒNG ĐIỆP - UVBCH HUYỆN ỦY -TRƯỞNG PHÒNG
TRẦN VĂN THUẬN - PHÓ TRƯỞNG PHÒNGVI. PHÒNG LAO ĐỘNG - TBXH


LÊ ĐÌNH BỐN - UVBCH HUYỆN ỦY - TRƯỞNG PHÒNG
LẠI DUY TUẤN - PHÓ TRƯỞNG PHÒNGVII. PHÒNG TÀI NGUYÊN - MT


LÊ HỒNG TỚI - PHÓ TRƯỞNG PHÒNGVIII. PHÒNG VĂN HÓA - TT


ĐẶNG MINH THƯ - TRƯỞNG PHÒNG
TRẦN VĂN PHƯỢNG - PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


IX. THANH TRA HUYỆN


NGUYỄN VĂN THANH - PHÓ CHÁNH THANH TRA
NGUYỄN XUÂN LƯỢNG - PHÓ CHÁNH THANH TRA


X. PHÒNG TƯ PHÁP


TRẦN NHÂN ÁI - PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
XI. PHÒNG GIÁO DỤC - ĐT


ĐỖ GIA XUÂN - UVBCH HUYỆN ỦY - TRƯỞNG PHÒNG
ĐỖ NGỌC PHAN - PHÓ TRƯỞNG PHÒNGXII. PHÒNG Y TẾ
Người tốt, việc tốt

Dự báo thời tiết Thanh Hóa