Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
490
Hôm qua:
1745
Tuần này:
7517
Tháng này:
15701
Tất cả:
2349379

THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND HUYỆN NÔNG CỐNG, NHIÊM KỲ 2010-2015

Ngày 27/01/2014 09:04:09

I. THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN NÔNG CỐNG
Đ/c NGUYỄN QUỐC TIẾN
Phó BT Thường trực huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Nông Cống
Số ĐT Cơ quan:
Email.
Đ/c HOÀNG MINH TRANG
UVBTV - PCT Thường trực HĐND huyện Nông Cống
Số ĐT Cơ quan: 0373.839005
Email.

Đ/c LÊ NGỌC LAM
PCT HĐND huyện Nông Cống
Số ĐT Cơ quan:
Email.II. THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN NÔNG CỐNG
Đ/c MAI NHỮ THẮNG
PBT huyện ủy - Chủ tịch UBNDhuyện Nông Cống
Số ĐT Cơ quan: 0373.839016
Email.


Đ/c LÊ TRỌNG HÙNG
UVBTV - PCT Thường trực UBND huyện Nông Cống
SĐT cơ quan:0373.839145
Email.


Đ/c LÊ XUÂN HÙNG
UVBTV - Phó Chủ tịch UBND huyện Nông Cống
SĐT cơ quan:
Email.
Đ/c NGUYỄN VĂN TUẤN
UVBCH - Phó Chủ tịch UBND huyện Nông Cống
SĐT cơ quan:0373.993666
Email:

III. CÁC PHÒNG THUỘC UBND HUYỆN

VĂN PHÒNG HĐND-UBND

HÀ VÌNH THANH - CHÁNH VĂN PHÒNGPHÒNG NỘI VỤ

CAO VĂN DŨNG - TRƯỞNG PHÒNG
NGUYỄN NGỌC NHUNG - PHÓ TRƯỜNG PHÒNG
NGUYỄN NGỌC SƠN - PHÓ TRƯỜNG PHÒNG


PHÒNG KINH TẾ - HẠ TẦNG


NGUYỄN THẾ SƠN - TRƯỞNG PHÒNG


PHÒNG NÔNG NGHIỆP &PTNT

ĐỒNG MINH QUÂN - TRƯỜNG PHÒNG
TRẦN THỊ HUẾ - PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
VŨ THANH TÙNG - PHÓ TRƯỞNG PHÒNGPHÒNG TÀI CHÍNH - KHNGUYỄN HỒNG ĐIỆP - PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
TRẦN VĂN THUẬN - PHÓ TRƯỞNG PHÒNGPHÒNG LAO ĐỘNG - TBXH


LÊ ĐÌNH BỐN - TRƯỞNG PHÒNG
LẠI DUY TUẤN - PHÓ TRƯỞNG PHÒNGPHÒNG TÀI NGUYÊN - MT


LÊ THANH TÙNG - TRƯỞNG PHÒNG
LÊ HỒNG TỚI - PHÓ TRƯỞNG PHÒNGPHÒNG VĂN HÓA - TTTRẦN VĂN PHƯỢNG - PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


THANH TRA HUYỆN


PHAN TRỌNG NHUẬN - CHÁNH THANH TRA
NGUYỄN VĂN THANH - PHÓ CHÁNH THANH TRA
NGUYỄN XUÂN LƯỢNG - PHÓ CHÁNH THANH TRA


PHÒNG TƯ PHÁPBÙI THỊ TĨNH - TRƯỞNG PHÒNG
TRẦN NHÂN ÁI - PHÓ TRƯỞNG PHÒNGPHÒNG GIÁO DỤC - ĐT


NGUYỄN VĂN BÌNH - TRƯỞNG PHÒNG
NGUYỄN THÁI SƠN - PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
VŨ NGỌC PHAN - PHÓ TRƯỞNG PHÒNGPHÒNG Y TẾ


TRẦN ANH NAM - TRƯỞNG PHÒNG

I. THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN NÔNG CỐNG
Đ/c NGUYỄN QUỐC TIẾN
Phó BT Thường trực huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Nông Cống
Số ĐT Cơ quan:
Email.
Đ/c HOÀNG MINH TRANG
UVBTV - PCT Thường trực HĐND huyện Nông Cống
Số ĐT Cơ quan: 0373.839005
Email.

Đ/c LÊ NGỌC LAM
PCT HĐND huyện Nông Cống
Số ĐT Cơ quan:
Email.II. THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN NÔNG CỐNG
Đ/c MAI NHỮ THẮNG
PBT huyện ủy - Chủ tịch UBNDhuyện Nông Cống
Số ĐT Cơ quan: 0373.839016
Email.


Đ/c LÊ TRỌNG HÙNG
UVBTV - PCT Thường trực UBND huyện Nông Cống
SĐT cơ quan:0373.839145
Email.


Đ/c LÊ XUÂN HÙNG
UVBTV - Phó Chủ tịch UBND huyện Nông Cống
SĐT cơ quan:
Email.
Đ/c NGUYỄN VĂN TUẤN
UVBCH - Phó Chủ tịch UBND huyện Nông Cống
SĐT cơ quan:0373.993666
Email:

III. CÁC PHÒNG THUỘC UBND HUYỆN

VĂN PHÒNG HĐND-UBND

HÀ VÌNH THANH - CHÁNH VĂN PHÒNGPHÒNG NỘI VỤ

CAO VĂN DŨNG - TRƯỞNG PHÒNG
NGUYỄN NGỌC NHUNG - PHÓ TRƯỜNG PHÒNG
NGUYỄN NGỌC SƠN - PHÓ TRƯỜNG PHÒNG


PHÒNG KINH TẾ - HẠ TẦNG


NGUYỄN THẾ SƠN - TRƯỞNG PHÒNG


PHÒNG NÔNG NGHIỆP &PTNT

ĐỒNG MINH QUÂN - TRƯỜNG PHÒNG
TRẦN THỊ HUẾ - PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
VŨ THANH TÙNG - PHÓ TRƯỞNG PHÒNGPHÒNG TÀI CHÍNH - KHNGUYỄN HỒNG ĐIỆP - PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
TRẦN VĂN THUẬN - PHÓ TRƯỞNG PHÒNGPHÒNG LAO ĐỘNG - TBXH


LÊ ĐÌNH BỐN - TRƯỞNG PHÒNG
LẠI DUY TUẤN - PHÓ TRƯỞNG PHÒNGPHÒNG TÀI NGUYÊN - MT


LÊ THANH TÙNG - TRƯỞNG PHÒNG
LÊ HỒNG TỚI - PHÓ TRƯỞNG PHÒNGPHÒNG VĂN HÓA - TTTRẦN VĂN PHƯỢNG - PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


THANH TRA HUYỆN


PHAN TRỌNG NHUẬN - CHÁNH THANH TRA
NGUYỄN VĂN THANH - PHÓ CHÁNH THANH TRA
NGUYỄN XUÂN LƯỢNG - PHÓ CHÁNH THANH TRA


PHÒNG TƯ PHÁPBÙI THỊ TĨNH - TRƯỞNG PHÒNG
TRẦN NHÂN ÁI - PHÓ TRƯỞNG PHÒNGPHÒNG GIÁO DỤC - ĐT


NGUYỄN VĂN BÌNH - TRƯỞNG PHÒNG
NGUYỄN THÁI SƠN - PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
VŨ NGỌC PHAN - PHÓ TRƯỞNG PHÒNGPHÒNG Y TẾ


TRẦN ANH NAM - TRƯỞNG PHÒNG

Người tốt, việc tốt

Dự báo thời tiết Thanh Hóa