CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NÔNG CỐNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XXIII, NHIỆM KỲ 2015-2020!

Hệ thống chính trị

hổ trợ hộ nghèo sữa chữa nhà ở

Thường trực MTTQ Thị Trấn – Ban công tác mặt trận tiểu khu Lê Xá 1 Ban giao nhà cho Ông Nguyễn Văn Vần Tổng giá trị sữa chữa nhà: 40.000.000đ (bốn mươi triệu đồng) 1.UBMTTQ: - 15 triệu tiền mặt. - Vật liệu: sắt, tôn, thùng đựng nước …: trị giá: 10 triệu đồng 2. BCTMT vận động nhân dân: 5.000.000đ (năm triệu đồng). 3. Con, cháu,...

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ XÃ TRƯỜNG MINH LẦN THỨ 30

Ngày 17 đến 18/5/2020 Đại Hội Đại biểu Đảng bộ xã Trường Minh lần thứ XXX nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu ra ban chấp hành đảng bộ gồm 15 đồng chí, 06 đồng chí được bầu dự Đại hội Đảng bộ huyện Nông Cống