CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NÔNG CỐNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XXIII, NHIỆM KỲ 2015-2020!

Chuyên mục hỏi đáp

Chi tiết Câu hỏi/Trả lời
Câu hỏi: Tư pháp-Hộ tịch
(Người hỏi: Lê Dũng Long | Ngày hỏi: 30/03/2015 | Địa chỉ: Trung Thành-Nông Cống)
Nội dung câu hỏiThủ tục làm lại Giấy khai sinh (khi bị mất bản gốc.
Các câu hỏi khác