CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NÔNG CỐNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XXIII, NHIỆM KỲ 2015-2020!

Chuyên mục hỏi đáp

Chi tiết Câu hỏi/Trả lời
Câu hỏi: Xử lý các con bạc tại xã Gia Phú
(Người hỏi: Nguyễn Trung Thành | Ngày hỏi: 28/06/2013 | Địa chỉ: Bảo Thắng Lào Cai )
Nội dung câu hỏiTôi được biết công an huyện Bảo Thắng đã triệt phá được sới bạc tại khu vực xã Gia Phú Bảo Thắng Lào Cai với số lượng con bạc trên 20 người. Nhưng thời gian vừa qua một số con bạc đã được thả ra rất nhanh xin hỏi cơ quan chức năng xử lý thế nào. Tại sao các con bạc lại được thả ra sớm thế.
Trả lời câu hỏi:
(Người trả lời: Lê Ngọc Hưng | Ngày trả lời: 28/06/2013 | Chức vụ: Giám đốc)
Nội dung câu trả lời

Về nội dung câu hỏi của ông Nguyễn Quốc Tuấn, Sở Công Thương xin được trả lời như sau:

Ngày 30/11/2011, UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định Chính sách khuyến công trên địa bàn tỉnh Lào Cai tại Quyết định số 63/2011/QĐ-UBND (sau đây gọi tắt là Quyết định 63). Trên cơ sở đó, ngày 21/5/2012 liên Sở: Công Thương và Tài chính có Hướng dẫn số 434/HDLS-SCT-STC, hướng dẫn quy trình, thủ tục và hồ sơ từ khâu đăng ký hỗ trợ, xây dựng kế hoạch, thẩm định hỗ trợ đến khâu hỗ trợ cho các cơ sở sản xuất CN-TTCN và đưa ra các mốc thời gian để phù hợp với Luật Ngân sách nhà nước.

Do đó, để được hỗ trợ từ nguồn vốn khuyến công, ông phải đảm bảo một số nội dung sau:

- Là doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; hợp tác xã thành lập, hoạt động theo Luật Hợp tác xã; hộ kinh doanh cá thể theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định tại điểm a, mục 1, Điều 1 của Quy định Chính sách khuyến công trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 63. Điều này có nghĩa là ông phải đăng ký kinh doanh theo quy định (phải có giấy phép kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh).

- Ngành nghề gạch không nung (gạch bi) mà ông đang sản xuất là một trong những ngành nghề thuộc danh mục được hưởng kinh phí khuyến công quy định tại mục 2 Điều 1 bản Quy định Chính sách khuyến công trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 63.

- Thủ tục, hồ sơ:

+ Đăng ký hỗ trợ đảm bảo yêu cầu (theo mẫu 01 và 02 của Hướng dẫn 434) và gửi Phòng Kinh tế và Hạ tầng trước ngày 20/6/2013 để đăng ký kế hoạch hỗ trợ cho năm 2014.

+ Sau khi được phê duyệt kế hoạch hỗ trợ năm 2014, ông phải bổ sung thêm hồ sơ theo từng nội dung hỗ trợ. Hồ sơ cụ thể theo Hướng dẫn liên ngành số 434.

Với những nội dung trả lời trên, nếu chưa thỏa đáng xin ông liên hệ theo số điện thoại sau để được hướng dẫn cụ thể hơn: Phòng Quản lý Công nghiệp 0203.820.026

Các câu hỏi khác