CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NÔNG CỐNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XXIII, NHIỆM KỲ 2015-2020!

Chuyên mục hỏi đáp

Chi tiết Câu hỏi/Trả lời
Câu hỏi: Chế độ người đi dân công
(Người hỏi: Trần Hoàng Hưng | Ngày hỏi: 27/06/2013 | Địa chỉ: Nông Cống - Thanh Hóa)
Nội dung câu hỏiCháu có mẹ tên là Vi Thị Nẻ sinh năm 1936 đã tham gia hoạt dân công(hoạt động cách mạng)từ năm 1952 đến 1958 trong tỉnh Hoàng Liên Sơn. Đã có lần bộ phận phụ trách UBND xã Võ Lao mời đến khai báo để hưởng chế độ. Nhưng đến nay mẹ chấu và nhiều người khác trong xã vẫn chưa nhận được chế độ. Vậy cháu hỏi trong trường hợp mẹ cháu tham gia hoạt động dân công như vậy có được hưởng chế độ không? Cháu xin trân thành cảm ơn!
Các câu hỏi khác